Aynalı Puf / Mırrored Puff

Aynalı Puf / Mırrored Puff

Aynalı Puf isimli ürünümüzün boyutları 105x40x42cm’dir.

Our Mirrored Puff products dimensions are 105x40x42cm.

PCS-461