KRISTALLI ANANAS DEKOR

1) ARY-059G / Kristalli Ananas Dekor Büyük Gümüş 10*10*28cm –

ARY-059A / Kristalli Ananas Dekor Büyük Altın 10*10*28cm –

2) ARY-060G / Kristalli Ananas Dekor Küçük Gümüş 9*9*24cm –

ARY-060A / Kristalli Ananas Dekor Küçük Altın 9*9*24cm –