MODERN AHŞAP YEŞIL KONSOL

1) PCS-025 / Modern Ahşap Yeşil Konsol 130*40*82cm –

2) PCS-2080G / Hazan Ağaç Tablo Sol Gümüş 49*103cm –

3) PCS-2081G / Hazan Ağaç Tablo Orta Gümüş 49*103cm –

4) PCS-2082G / Hazan Ağaç Tablo Sağ Gümüş 49*103cm –

5) PCS-672 / DKM Yaprak Sol Gümüş 27*70cm –

PCS-671 / DKM Yaprak Sol Altın 27*70cm –

5) PCS-670 / DKM Yaprak Sağ Gümüş 27*70cm –

PCS-669 / DKM Yaprak Sağ Altın 27*70cm –